Daha önce erken doğum yapmış olan annelerin veya ileri hafta düşükleri olan annelerin bu gebelikteki erken doğum riskini ultrasonografi ile rahim ağzı uzunluğu ölçümü ile hesaplanabilir. Ayrıca ikiz veya üçüz gebelik gibi çoğul gebeliklerdede ve daha önce rahim ağzından ameliyat geçirmiş olan gebelerde rahimağzı uzunluğu ölçülerek erken doğum riski hesaplanması önemlidir.

mayis2007resim 1 2

2 boyutlu ultrason ile gebelikte serviksin sagital görüntüsü. Servikal mukus çizgi halinde izlenmektedir. Servikal uzunlukta normal olarak görülmektedir. Kısa serviksin erken doğumla ilişkili olduğu bilinmektedir.


mayis2007resim 1 7

Gebelikte 3 Boyutlu ultrason VOCAL yöntemi kullanılarak rahim ağzı hacminin (servikal volümün) hesaplanması. Resimde altta kırmızı olarak görülen imaj tahmini servikal hacim ve şeklidir.


mayis2007resim 1 8

VOCAL yöntemi Volüm Histogram yöntemi ile servikal damarlanma ve kan akım hacmide ölçülebilir.


mayis2007resim 1 20

Servikal kanlanmanın Power doppler yöntemi ile görüntülenmesi.


mayis2007resim 1 25

Gebelikte 3 Boyutlu ultrason VOCAL yöntemi kullanılarak rahim ağzı hacminin (servikal volümün) hesaplanması. Resimde altta kırmızı olarak görülen imaj tahmini servikal hacim ve şeklidir.


mayis2007resim 1 26

Servikal hacim VOCAL yöntemi ile hesaplandıktan sonra Glass body mode ile dahada çarpıcı olarak şekledilebilir.


mayis2007resim 1 27

Servikal kanlanmanın Power doppler yöntemi ile görüntülenmesi.
İntenal os ve external os arasındaki mesafenin serviksin normal olduğunu gösterdiğine dikkat edelim.


mayis2007resim 43 1

2 Boyutlu ultrason ile gebeliğin 3. trimesterında amniotik membranın serviksin internal osuna doğru prolabe olduğu ve servikal hunileşmenin bulunduğu vede serviksin kısaldığı izlenmektedir. Bu hastada erken doğum riski yüksektir.